Universal-Zündschloss mit Glühkerzenfunktion Kubota Yanmar Iseki Hinomoto JCB Shibaura Mitsubishi