FB32 – Glowplug Iseki TU TL

6581-410-061-00 / 6581-410-0610 -0 / 658141006100 GLOEIBOUGIE ISEKI TU, TL, TE Iseki TL: TL1900 TL2100 TL2700 Iseki TU: TU1700 TU1900 TU2100 Iseki TE: TE3210 Engine: E3AE1 E3AF1 Dimensions: thread: M16 Total length: 75 mm Stift length: 22mm

Gloeibougie voorgloeibougie voorgloeiplug Iseki Bolens TL1900 TL1901 TL2100 TL2101 TL2300 TL2301 TL2500 TL2501 TL2700 TU1700 TU1900 TU2100 TE3210 TE4270 TE4300 3AE1 3AF1 E3AE1 E3AD1 E3AF1 E3AG1 G212 G214 G272 G274